Miljö & Tillstånd

Tillstånd & miljöarbete

All katalysatorshopens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och riktlinjer och på ett seriöst sätt. Vi ser det som en självklarhet att sträva efter en bra och säker miljöhantering.

  • Vi har erforderliga tillstånd för att bedriva verksamhet med handel av avfall och innehar Transporttillstånd av Länsstyrelsen.
  • Vi innehar även lagringstillstånd utfärdat av kommunen i Hässleholm.
  • Vi är även med som godkända mottagare på Bil Sweden.

Vill ni läsa mer om Bil Sweden så gör ni det på www.bilsweden.se

Vi arbetar alltid med högt miljöfokus och med långsiktig hållbarhet för oss och för miljön.

Vid eventuella nya samarbeten så finns samtliga tillstånd att tillgå via mail på begäran.

Stäng meny