Frågor & svar

Vi svarar självklart på alla era andra frågor

Till skillnad från andra aktörer på marknaden har vi inget fint kontor eller tar in på dyra hotell. Vi håller nere våra omkostnader för att kunna betala så mycket som möjligt för era katalysatorer och partikelfilter

Förutom att det ger dig pengar gör du även en god gärning för miljön!

Så gör en god tjänst för din plånbok och för miljön och sälj den till oss på Katalysatorshopen!

Vi är en firma med säte i södra Sverige. Vi finns i Hässleholm och har flertalet års erfarenhet av återvinning av just katalysatorer och partikelfilter. Vår ambition med uppstarten av detta företag är att ge våra kunder en rättvis värdering och ett bra samarbete. Vi tror på nöjda kunder!

Vi arbetar vitt och brett, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, bemötandet är alltid det samma.

Vi arbetar över hela Sverige även om vi har vår bas i Skåne.

Är det enstaka katalysatorer eller partikelfilter går det bra att skicka varorna, vid större partier kommer vi gärna ut och värderar på plats, självklart kostnadsfritt, över hela Sverige. 

Under sälj din katalysator finns mer information och ett formulär där du kan skicka oss mer info.

Vi köper katalysatorer från företag och från privatpersoner i hela norden. Du kan sälja katalysatorer med keramisk kärna oavsett utseende, vikt och antal. Vi köper katalysatorer från personbilar och bussar. Till oss kan du sälja katalysatorer från bensin- och dieseldrivna fordon. Tänk på att även om dina katalysator verkar vara söndrig kan den vara av intresse för oss, är du tveksam är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Efter att vi har kontrollerat era filter och katalysatorer så får ni en offert med en slutsumma. Betalningen sker inom 24 timmar. Vid köp skrivs det även ett kvitto mellan er som kund och vi som köpare där ni legitimerar er med en giltig id-handling.

Vid undantagsfall går även kontant betalning att lösa, vid intresse kontakta gärna oss för en bra lösning.

Ni kan även skicka in era varor till oss, kontakta oss så berättar vi hur ni går tillväga.

Katalysatorer i fordon kallas i dagligt tal för “kattar”. En katalysator används för att omvandla skadliga ämnen i avgaserna från bilar och andra fordon. Det kan även kallas för den katalytiska avgasrenaren.

Själva metoden som används kallas för katalytisk avgasrening och är en metod att rena avgaserna som uppstår vid förbränning, exempelvis i en förbränningsmotor, med en eller flera katalysatorer.
Genom att använda ett ämne som med sin blotta närvaro startar vissa kemiska reaktioner, en katalysator, fungerar denna avgasreningsmetod vid lägre temperaturer jämfört med andra typer av avgasrening såsom termisk avgasrening.

För att optimera avgasreningen på bästa sätt använder man en lambdasond, den mäter halten av syra i avgaserna och skickar vidare den informationen till moterns bränsleinsprutningssytem för att på så sätt erhålla maximal effekt.
För att maximera reningseffekten tillämpas lambda-reglering: En lambdasond mäter halten av syre i avgaserna, vilket återkopplas till motorns bränsleinsprutningssystem som regleras på ett sådant sätt att optimal avgasrening erhålles.

En av de stora anledningarna till att man började med blyfri bensin är faktiskt just på grund av katalysatorn. För att den ska fungera behövs en extremt högt temperatur, runt 600 °C. I en katalysator finns ofta ämnena platina eller palladium och rodium, de här metallarna fungerar sämre i kombination med bly och därför används idag blyfri bensin.

Från och med 1989 är det faktiskt obligatoriskt med katalytisk avgasrening på bensindrivna personbilar i Sverige och även många andra länder har följt samma exempel.

Stäng meny